Câu 5. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Xem thêm: Bài 8. Truy vấn dữ liệu [/bai8truyvandulieue6007.html] Nêu một vài ví dụ thể hiện sự cần thiết của trường tính toán TRẢ LỜI: Ví dụ: Một bảng quản lí điểm thi có các trường: Toan, Li, Hoa, Van, Tin ghi nhận diểm các môn Toán, Lí, Hóa, Văn, Tin của các học sinh. Mẫu hỏi KETQUATK cho biết điể

Câu 1. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Xem thêm: Bài 9. Báo cáo và kết xuất báo cáo [/bai9baocaovaketxuatbaocaoe6008.html] Hãy nêu những ưu điểm của báo cáo TRẢ LỜI: Báo cáo là một đối tượng của Access để tổng hợp, trình bày và in dữ liệu theo các mẫu văn bản báo cáo tổng hợp dữ liệu. Báo cáo là phương thức tốt nhất, có nhiều khả năng li

Câu 2. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Xem thêm: Bài 9. Báo cáo và kết xuất báo cáo [/bai9baocaovaketxuatbaocaoe6008.html] Câu hỏi và câu trả lời tương ứng? TRẢ LỜI: Hỏi: Báo cáo tạo ra với mục đíchgì? TRẢ LỜI: Thống kê học sinh có điểm trung bình môn Tin học >= 8.5. Hỏi: Dữ liệu từ những bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? TRẢ

Câu 3. Trang 74 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Xem thêm: Bài 9. Báo cáo và kết xuất báo cáo [/bai9baocaovaketxuatbaocaoe6008.html] Tại sao nên kiểm tra lại báo cáo trước khi in? TRẢ LỜI: Để kiểm tra nội dung và hình thức của báo cáo trước khi in. Nếu cần, có thể dùng chế độ thiết kế để chỉnh sửa lại.

Câu 1. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Xem thêm: Bài 10. Cơ sở dữ liệu quan hệ [/bai10cosodulieuquanhee6010.html] Theo em, khi xét một mô hình dữ liệu ta cần quan tâm những yếu tố nào? TRẢ LỜI: Khi xét một mô hình dữ liệu ta cần quan tâm những yếu tố: Về mặt cấu trúc Về mặt thao tác trên dữ liệu Về mặt ràng buộc dữ liệu

Câu 2. Trang 86 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Xem thêm: Bài 10. Cơ sở dữ liệu quan hệ [/bai10cosodulieuquanhee6010.html] Hãy nêu các khái niệm cơ bản mà em biết về hệ CSDL quan hệ TRẢ LỜI: Các khái niệm cơ bản về hệ CSDL quan hệ Cơ sở dữ liệu quan hệ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ Khóa Khóa chính Liên kết

Lý thuyết: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình trang 4 SGK Tin học 11

Xem thêm: Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình [/bai1khainiemlaptrinhvangonngulaptrinhe4749.html] Như chúng ta đã biết ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ để viết chương trình, là phương tiện dùng để diễn đạt cho máy tính những việc con người muốn máy thực hiện và mó được chia thành các lớp:

Lý thuyết: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình trang 9 SGK Tin học 11

Xem thêm: Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình [/bai2cacthanhphancuangonngulaptrinhe4750.html] 1. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN Mỗi ngôn ngữ lập trình có 3 thành phần cơ bản, đó là: bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa. a Bảng chữ cái là tập các kí tự được dùng để viết chương trình. Không được phép dù

Câu 1 trang 13 SGK Tin học 11

Xem thêm: Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình [/bai2cacthanhphancuangonngulaptrinhe4750.html] TẠI SAO NGƯỜI TA PHẢI XÂY DỰNG CÁC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BẬC CAO? Trả lời: Người ta phải xây dựng các ngôn ngữ lập trình bậc cao, bởi những lí do sau: Ngôn ngữ lập trình bậc cao gần với ngôn ngữ tự n

Câu 2 trang 13 SGK Tin học 11

Xem thêm: Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình [/bai2cacthanhphancuangonngulaptrinhe4750.html] CHƯƠNG TRÌNH DỊCH LÀ GÌ? TẠI SAO CẦN PHẢI CÓ CHƯƠNG TRÌNH DỊCH? Trả lời: Chương trình dịch là chương trình đặc biệt, có chức năng chuyển đổi chương trình được viết trên ngôn ngữ lập trình bậc cao t

Câu 3 trang 13 SGK Tin học 11

Xem thêm: Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình [/bai2cacthanhphancuangonngulaptrinhe4750.html] BIÊN DỊCH VÀ THÔNG DỊCH KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO? Trả lời: Biên dịch và thông dịch khác nhau ở những điếm sau: Trình biên dịch duyệt, kiểm tra, phát hiện lỗi, xác định chương trình nguồn có dịch được

Câu 4 trang 13 SGK Tin học 11

Xem thêm: Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình [/bai2cacthanhphancuangonngulaptrinhe4750.html] HÃY CHO BIẾT CÁC ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA TÊN DÀNH RIÊNG VÀ TÊN CHUẨN? Trả lời: Các điểm khác nhau giữa tên dành riêng và tên chuẩn, đó là: Tên dành riêng không được dùng khác với ý nghĩa xác định, tên

Câu 2 trang 6 SGK Tin học 10

Xem thêm: Bài 1: Tin học là một ngành khoa học [/bai1tinhoclamotnganhkhoahoce4697.html] VÌ SAO TIN HỌC ĐƯỢC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH MỘT NGÀNH KHOA HỌC? Trả lời: Tin học được hình thành và phát triển thành một ngành khoa học bởi vì Tin học là một ngành khoa học độc lập với các nội dung, mục ti

Câu 3 trang 6 SGK Tin học 10

Xem thêm: Bài 1: Tin học là một ngành khoa học [/bai1tinhoclamotnganhkhoahoce4697.html] HÃY NÊU NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ƯU VIỆT CỦA MÁY TÍNH. Trả lời: Những đặc điểm ưu việt của máy tính là: Máy tính có thể “làm việc không mệt mỏi” trong suốt 24/24 giờ. Tốc độ xử lí thông tin của máy tính rất nhanh và ngày

Câu 4 trang 6 SGK Tin học 10

Xem thêm: Bài 1: Tin học là một ngành khoa học [/bai1tinhoclamotnganhkhoahoce4697.html] HÃY CHO BIẾT VIỆC NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÁY TÍNH CÓ THUỘC LĨNH VỰC TIN HỌC HAY KHÔNG? Trả lời: Việc nghiên cứu chế tạo máy tính thuộc lĩnh vực Tin học bởi vì Tin học là một ngành khoa học có mục tiêu phát triển và s

Câu 5 trang 6 SGK Tin học 10

Xem thêm: Bài 1: Tin học là một ngành khoa học [/bai1tinhoclamotnganhkhoahoce4697.html] HÃY NÊU MỘT VÍ DỤ MÀ MÁY TÍNH KHÔNG THỂ THAY THẾ CON NGƯỜI TRONG VIỆC XỬ LÍ THÔNG TIN. Trả lời: Máy tính không thể thay thế con người xử lý thống tin trong một số lĩnh vực đời sống. Ví dụ: Máy tính không thể trả

Câu 1 trang 6 SGK Tin học 10

Xem thêm: Bài 1: Tin học là một ngành khoa học [/bai1tinhoclamotnganhkhoahoce4697.html] HÃY NÓI VỀ MỘT ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SỰ PHÁT TRIỂN TRONG XÃ HỘI HIỆN NAY. Trả lời: Điểm nổi bật của sự phát triển trong xã hội hiện nay đó là quá trình hình thành, nghiên cứu và triển khai các ứng dụng trong thực

Lý thuyết: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin

Xem thêm: Bài tập và thực hành 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin [/baitapvathuchanh1lamquenvoithongtinvamahoathongtine4699.html] A. LÝ THUYẾT 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Củng cố hiểu biết ban đầu về Tin học, máy tính. Sử dụng bộ mã ASCII để mã hoá được xâu kí tự, số nguyên. Viết được số thực

Câu 4. Trang 63 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Xem thêm: Bài 6. Tin học và xã hội [/bai6tinhocvaxahoie6022.html] Tại sao cần bảo vệ thông tin và có trách nhiệm với môi trường thông tin đưa lên mạng và internet TRẢ LỜI: Cần bảo vệ thông tin và có trách nhiệm với môi trường thông tin đưa lên mạng và internet vì Thông tin rất quan trọng. Môi trườ

Câu 1. Trang 69 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Xem thêm: Bài 7. Phần mềm trình chiếu [/bai7phanmemtrinhchieue6024.html] Ngoài bảng viết và hình vẽ, hãy liệt kê thêm một số công cụ hỗ trợ trình bày mà em biết? TRẢ LỜI: Một số công cụ ngoài bảng viết hỗ trợ trình chiếu là: Powerpoint, máy chiếu...

Câu 2. Trang 69 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Xem thêm: Bài 7. Phần mềm trình chiếu [/bai7phanmemtrinhchieue6024.html] Hãy cho biết hai chức năng chính của phần mềm trình chiếu TRẢ LỜI: Hai chức năng chính của phần mềm trình chiếu, đó là: Tạo các bài trình chiếu dưới dạng điện tử; Trình chiếu các trang của bài trình chiếu.

Câu 3. Trang 69 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Xem thêm: Bài 7. Phần mềm trình chiếu [/bai7phanmemtrinhchieue6024.html] Hãy liệt kê những điểm giống nhau và khác nhau giữa màn hình làm việc của Word và màn hình làm việc của Powerpoint TRẢ LỜI: Giống nhau: Có các bảng chọn, thanh công cụ và các nút lệnh; Khác nhau: Màn hình PowerPoint có thêm tra

Câu 4. Trang 69 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Xem thêm: Bài 7. Phần mềm trình chiếu [/bai7phanmemtrinhchieue6024.html] Nêu một vài ứng dụng của phần mềm trình chiếu TRẢ LỜI: Một vài ứng dụng của phần mềm trình chiếu, đó là: Phục vụ hội nghị, hội thảo; Tạo các bài giảng điện tử phục vụ dạy và học, các bài kiểm tra trắc nghiệm.... Tạo và in cá

Câu 5. Trang 69 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Xem thêm: Bài 7. Phần mềm trình chiếu [/bai7phanmemtrinhchieue6024.html] Nếu thầy cô sử dụng bài giảng điện tử để giảng bài thì nhiều nội dung bài học sinh sẽ sinh động và dễ hiểu hơn so với viết trên bảng. Em hãy liệt kê một số môn học có sử dụng bài giảng điện tử và giải thích tại sao giờ học lại

Câu 1 trang 8 SGK Tin học 8

Xem thêm: Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính [/bai1maytinhvachuongtrinhmaytinhe5930.html] TRONG VÍ DỤ VỀ RÔ BỐT , NẾU THAY ĐỔI THỨ TỰ CỦA LỆNH 1 VÀ LỆNH 2 TRONG CHƯƠNG TRÌNH , RÔ BỐT CÓ THỰC HIỆN ĐƯỢC CÔNG VIỆC NHẶT RÁC KHÔNG ? HÃY XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ MỚI CỦA RÔ BỐT SAU KHI THỰC HIỆN XONG CHƯƠNG T

Câu 2 trang 8 SGK Tin học 8

Xem thêm: Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính [/bai1maytinhvachuongtrinhmaytinhe5930.html] HÃY CHO BIẾT LÍ DO CẦN PHẢI VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH.  TRẢ LỜI: Máy tính thực chất chỉ là một thiết bị điện tử vô tri vô giác. Để máy tính có thể thực hiện một công việc theo mong muốn của

Câu 3 trang 8 SGK Tin học lớp 8

Xem thêm: Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính [/bai1maytinhvachuongtrinhmaytinhe5930.html] TẠI SAO NGƯỜI TA PHẢI TẠO RA CÁC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH TRONG KHI CÓ THỂ ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH BẰNG NGÔN NGỮ MÁY? TRẢ LỜI: Tuy ngôn ngữ máy cũng là một loại ngôn ngữ lập trình nhưng ở đây chúng ta hiểu ngôn ngữ

Câu 4 trang 8 SGK tin học lớp 8

Xem thêm: Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính [/bai1maytinhvachuongtrinhmaytinhe5930.html] CHƯƠNG TRÌNH DỊCH LÀM GÌ? TRẢ LỜI: Chương trình dịch dùng để dịch cách chương trình được viết bằng ngôn ngữ khác nhằm thực hiện trên máy tính ra ngôn ngữ máy. Chương trình dịch chuyển đổi các dòng lệnh đư

Câu 1 Trang 13 SGK Tin học 8

Xem thêm: Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình [/bai2lamquenvoichuongtrinhvangonngulaptrinhe5931.html] HÃY CHO BIẾT CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MỘT NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH ? TRẢ LỜI: Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có ba thành phần cơ bản: bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa. A. BẢNG CHỮ CÁI

Câu 2 trang 13 SGK Tin học lớp 8

Xem thêm: Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình [/bai2lamquenvoichuongtrinhvangonngulaptrinhe5931.html] CHO BIẾT SỰ KHÁC NHAU GIỮA TỪ KHÓA VÀ TÊN . CHO BIẾT CÁCH ĐẶT TÊN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ? TRẢ LỜI: Từ khóa do ngôn ngữ lập trình quy định. Tên do con người đặt dùng để phân biệt cá

Câu 1 trang 7 SGK Tin học lớp 7

Xem thêm: Bài 1. Chương trình bảng tính là gì? [/bai1chuongtrinhbangtinhlagie5867.html] HÃY  TÌM THÊM MỘT VÀI VÍ DỤ VỀ THÔNG TIN DƯỚI DẠNG BẢNG. Một vài ví dụ về thông tin dưới dạng bảng: Bảng điểm học sinh Bảng lương cán bộ và công nhân viên Bảng doanh thu bán hàng Hoá đơn mua bán hàng Bảng da

Câu 2 trang 7 SGK Tin học lớp 7

Xem thêm: Bài 1. Chương trình bảng tính là gì? [/bai1chuongtrinhbangtinhlagie5867.html] HÃY NÊU TÍNH NĂNG CHUNG CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH. TRẢ LỜI: Hiện nay có rất nhiều chương trình bảng tính khác nhau như: Lotus, Quattro, Excel,...Nhưng chúng đều có chung một số tính năng chung như sau:    Mà

Câu 3 trang 7 SGK Tin học lớp 7

Xem thêm: Bài 1. Chương trình bảng tính là gì? [/bai1chuongtrinhbangtinhlagie5867.html] MÀN HÌNH CỦA EXCEL CÓ NHỮNG CÔNG CỤ GÌ ĐẶC TRƯNG CHO CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH? TRẢ LỜI:  Màn hình Excel có những đặc trưng cùa một chương trình bảng tính:    Trang tính: Là miền làm việc chính của bảng tính gồm các

Câu 4 trang 7 SGK Tin học lớp 7

Xem thêm: Bài 1. Chương trình bảng tính là gì? [/bai1chuongtrinhbangtinhlagie5867.html] Có thể nhập và lưu dữ liệu ở thành phần nào của trang tính? TRẢ LỜI: + Nhập dữ liệu:   Để nhập dữ liệu vào một ô tính ta click chuột vào ô đó và đưa dữ liệu vào từ bàn phím.    Thao tác nháy chuột vào ô tính gọi

Câu 5 trang 7 SGK Tin học lớp 7

Xem thêm: Bài 1. Chương trình bảng tính là gì? [/bai1chuongtrinhbangtinhlagie5867.html] Ô tính đang được kích hoạt có gì khác biệt so với các ô tính khác? TRẢ LỜI: Sự khác biệt giừa ô tính đang được kích hoạt với các ô tính khác:    Ô tính được kích hoạt có đường viền đen bao quanh;    Các nút tiêu

Câu 1 trang 16 SGK Tin học 7

Xem thêm: Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính [/bai2cacthanhphanchinhvadulieutrentrangtinhe5933.html] HÃY LIỆT KÊ CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA TRANG TÍNH? LỜI GIẢI :  Các thành phần chính của trang tính bao gồm : Hàng :  Hộp tên  Cột  Ô tính.  Khối  Thanh công thức

Câu 1 trang 5 SGK Tin học lớp 6

Xem thêm: Bài 1. Thông tin và tin học [/bai1thongtinvatinhoce5804.html] Thông tin là gì? LỜI GIẢI: Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu bết về thế giới xung quanh sự vật, sự kiện.... và về chính con người.

Câu 2 trang 5 SGK Tin học lớp 6

Xem thêm: Bài 1. Thông tin và tin học [/bai1thongtinvatinhoce5804.html] Em hãy nêu một số ví dụ cụ thể về thông tin và cách thức mà con người thu nhận thông tin đó. LỜI GIẢI: Ví dụ 1 : Khi con người tham gia giao thông khi đến ngã tư thường có các đèn tín hiệu giao thông . Đèn xanh cho chúng ta biết

Câu 3 trang 5 SGK Tin học lớp 6

Xem thêm: Bài 1. Thông tin và tin học [/bai1thongtinvatinhoce5804.html] Những ví dụ nêu trong bài học đều là những thông tin mà em có thể tiếp nhận được bằng tai thính giác, bằng mắt thị giác. Em hãy thử nêu ví dụ về những thông tin mà con người có thể thu nhận được bằng các giác quan khác. LỜI GIẢI

Câu 4 trang 5 SGK Tin học lớp 6

Xem thêm: Bài 1. Thông tin và tin học [/bai1thongtinvatinhoce5804.html] Hãy nêu một số ví dụ minh hoạ về hoạt động thông tin của con người. LỜI GIẢI: Một số ví dụ minh họa về hoạt động thông tin của con người: TH THÔNG TIN VÀO XỬ LÝ THÔNG TIN THÔNG TIN RA 1 Hình ảnh, âm thanh xe cộ bạn đó nghe được

Câu 5 trang 5 SGK Tin học lớp 6

Xem thêm: Bài 1. Thông tin và tin học [/bai1thongtinvatinhoce5804.html] Hãy tìm thêm ví dụ về những công cụ và phương tiện giúp con người vượt qua hạn chế của các giác quan và bộ não. LỜI GIẢI: Ví dụ về những công cụ và phương tiện giúp con người vượt qua hạn chế của các giác quan và bộ não:  1. Xe

Câu 1 trang 9 SGK Tin học lớp 6

Xem thêm: Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin [/bai2thongtinvabieudienthongtine5803.html] Ngoài ba dạng thông tin cơ bản nêu trong bài học, em hãy thử tìm xem còn có dạng thông tin nào khác không? LỜI GIẢI: Ngoài ba dạng thông tin cơ bản nêu trong bài học, còn có những dạng thông tin khác như:  

Hãy sắp xếp lại những nội dung ghi trong cột tài nguyên thiên nhiên cho tương ứng với những nội dung ghi trong cột vị trí

Xem thêm: Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm [/bai70ontapvakiemtracuoiname5997.html] HÃY SẮP XẾP LẠI NHỮNG NỘI DUNG GHI TRONG CỘT TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CHO TƯƠNG ỨNG VỚI NHỮNG NỘI DUNG GHI TRONG CỘT VỊ TRÍ. TRẢ LỜI: Tài nguyên thiên nhiên Vị trí 1. Không khí a Dưới lòng đất 2. Các loại khoáng sản

Bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây ?

Xem thêm: Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm [/bai70ontapvakiemtracuoiname5997.html] BẠN ĐỒNG Ý VỚI Ý KIẾN NÀO DƯỚI ĐÂY ? a Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận, con người cứ việc sử dụng thoải mái. b Tài nguyên trên Trái Đất là có hạn nên phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm. Bạn hãy đưa ra ví dụ đ

Khi những cây trong rừng bị tàn phá như trong hình 4, 5. Điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở đó ?

Xem thêm: Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm [/bai70ontapvakiemtracuoiname5997.html] KHI NHỮNG CÂY TRONG RỪNG BỊ TÀN PHÁ NHƯ TRONG HÌNH 4, 5. ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA ĐỐI VỚI ĐẤT Ở ĐÓ ? TRẢ LỜI: Khi những cây trong rừng bị tàn phá như trong hình 4, 5 thì đất ở đó sẽ bị xói mòn, bạc màu

Tại sao lũ lụt hay xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá huỷ ?

Xem thêm: Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm [/bai70ontapvakiemtracuoiname5997.html] TẠI SAO LŨ LỤT HAY XẢY RA KHI RỪNG ĐẦU NGUỒN BỊ PHÁ HUỶ ? TRẢ LỜI: Khi rừng đầu nguồn bị phá hủy, không còn cây cối giữ nước. Nước thoát nhanh, gây nên lũ lụt

Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch ?

Xem thêm: Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm [/bai70ontapvakiemtracuoiname5997.html] TRONG CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG DƯỚI ĐÂY, NGUỒN NĂNG LƯỢNG NÀO KHÔNG PHẢI LÀ NĂNG LƯỢNG SẠCH ? KHI SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐÓ SẼ TẠO RA KHÍ THẢI GÂY Ồ NHIỄM MÔI TRƯỜNG ? a Năng lượng mặt trời. b Năng lượng gió. c Năng lượng

Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta

Xem thêm: Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm [/bai70ontapvakiemtracuoiname5997.html] KỂ TÊN CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG SẠCH HIỆN ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG Ở NƯỚC TA. TRẢ LỜI: Các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta hiện nay là:  + năng lượng mặt trời + năng lượng nước + năng lượng gió

Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?

Xem thêm: Bài 1: Con người cần gì để sồng? [/bai1connguoicangidesonge5848.html] NHƯ MỌI SINH VẬT KHÁC, CON NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ DUY TRÌ SỰ SỐNG CỦA MÌNH? TRẢ LỜI: Như mọi sinh vật khác, con người cần: Không khí và Thức ăn để duy trì sự sống của mình +Con ngöôøi caàn phaûi coù: Khoâng khí ñeå thôû, thöùc

Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống của con người còn cần những gì?

Xem thêm: Bài 1: Con người cần gì để sồng? [/bai1connguoicangidesonge5848.html] HƠN HẲN NHỮNG SINH VẬT KHÁC, CUỘC SỐNG CỦA CON NGƯỜI CÒN CẦN NHỮNG GÌ? TRẢ LỜI: +Con người cần phải có: Không khí để thở, thức ăn, nước uống, quần áo, nhà ở, bàn, ghế, giường, xe cộ, ti vi, … +Con người cần được đi học đ

Trong quá trình sống, cơ thể lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ?

Xem thêm: Bài 2: Trao đổi chất ở người [/bai2traodoichatonguoie5849.html] TRONG QUÁ TRÌNH SỐNG, CƠ THỂ LẤY NHỮNG GÌ TỪ MÔI TRƯỜNG VÀ THẢI RA MÔI TRƯỜNG NHỮNG GÌ ? TRẢ LỜI: Trong quá trình sống, con người lấy thức ăn, nước, không khí từ môi trường và thải ra môi trường những chất thừa, cặn bã. Quá tr

Viết hoặc vẽ sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường theo trí tưởng tượng của bạn

Xem thêm: Bài 2: Trao đổi chất ở người [/bai2traodoichatonguoie5849.html] VIẾT HOẶC VẼ SƠ ĐỒ SỰ TRAO ĐỔI CHẤT GIỮA CƠ THỂ NGƯỜI VỚI MÔI TRƯỜNG THEO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA BẠN. TRẢ LỜI:

Hãy giải thích sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường mà bạn vẽ.

Xem thêm: Bài 2: Trao đổi chất ở người [/bai2traodoichatonguoie5849.html] HÃY GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ SỰ TRAO ĐỔI CHẤT GIỮA CƠ THỂ NGƯỜI VỚI MÔI TRƯỜNG MÀ BẠN VẼ. TRẢ LỜI:    Sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường như sau: Con người lấy vào khí ôxi, thức ăn và nước để duy trì sự sống và thải ra

Ghép chữ vào chỗ ... trong sơ đồ

Xem thêm: Bài 3: Trao đổi chất ở người tiếp theo [/bai3traodoichatonguoitieptheoe5850.html] GHÉP CHỮ VÀO CHỖ ... TRONG SƠ ĐỒ. Trả lời:

Picture dictionary - Family & Friends Special Edition Grade 3

Xem thêm: Picture dictionary Family & Friends Special Edition Grade 3 [/picturedictionaryfamilyfriendsspecialeditiongrade3e8842.html] UNIT 1. 1. rug : thảm 2. cabinet: tủ đựng 3. shelf: kệ 4. pillow: gối 5. blanket: chăn 6. eleven: 11 7. twelve: 12 8. thirteen: 13 9. fourteen: 14 10.  fiften: 15 11

Review 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 1

Xem thêm: Review 3 Family & Friends Special Edittion Grade 1 [/review3familyfriendsspecialedittiongrade1e8828.html] 1. CIRCLE THE ODDONEOUT. WRITE.   HƯỚNG DẪN: 2. cake 3. eighteen 4. sweater 5. chips DỊCH: 1. phục vụ bàn / bác sĩ thú y / áo khoác / thợ xây 2. áo sơ mi / bánh / mũ / thắt lưng 3. tá

Lesson One - Starter: Welcome back! - Family & Friends Special Edition Grade 3

Xem thêm: Starter: Welcome back! [/starterwelcomebacke8626.html] 1. LISTEN AND SING.  CLICK HERE TO LISTEN SCRIPT: Welcome back To all our friends. Fun and learning Never end! Welcome back. It's a happy day. A day for learning, A day for play. DỊCH: Chào mừng trở lại Những người bạn của chúng ta Hãy

Lesson Two - Starter: Welcome back! - Family & Friends Special Edition Grade 3

Xem thêm: Starter: Welcome back! [/starterwelcomebacke8626.html] 1. LISTEN TO THE STORY AND REPEAT. ACT. 2. CIRCLE T TRUE OR F FALSE. 1. Rosy has brown hair. T F 2. Tim is Rosy's brother. T F 3. Tim has brown eyes. T F 4. Billy has curly hair. T F 5. Billy is four. T F 6. Billy is under the bed. T F

Lesson Three - Starter: Welcome back! - Family & Friends Special Edition Grade 3

Xem thêm: Starter: Welcome back! [/starterwelcomebacke8626.html] 1. ASK AND ANSWER. + Hello. How are you? => I'm fine, thank you. + What's your name? => My name's … + How old are you? => I'm… HƯỚNG DẪN: + Hello. How are you? => I'm fine, thank you. + What's your name? => My name's Hoa. + How old are

Lesson Four - Starter: Welcome back! - Family & Friends Special Edition Grade 3

Xem thêm: Starter: Welcome back! [/starterwelcomebacke8626.html] 1. LOOK. ASK AND ANSWER. ball / car / train / doll / teddy bear / bike + How many cars are there? There are … cars. HƯỚNG DẪN: + How many cars are there? => There are five cars. + How many ball is there? => There is one ball. + How man

Chúng tôi cung cấp cho bạn

Card image cap
Tài nguyên học tập miễn phí

Cung cấp hơn 1 triệu tài nguyên học tập miễn phí trên tất cả các lớp, các môn

Card image cap
Nội dung cập nhật liên tục

Nội dung trên web được cập nhật liên tục hàng ngày bởi đội ngũ giáo viên giỏi

Card image cap
Giao diện thân thiện

Trang web luôn lắng nghe góp ý để đổi mới trang web phục vụ bạn đọc cả nước