Phản ứng tráng gương

Khái niệm: Phản ứng tráng gương hay còn gọi là phản ứng tráng bạc là một trong nhứng phản ứng được dùng để nhận biết các chất như este, andehit, ank-1-in

Bài liên quan

Tổng hợp Phản ứng tráng gương chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!