Phản ứng hoá hợp

Khái niệm: Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

Bài liên quan

Tổng hợp Phản ứng hoá hợp chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!