Phản ứng hoá hợp

Khái niệm: Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

3F2 + S SF6
khí
2F2 + Si SiF4
khí rắn khí
lục nhạt nâu hoặc xám
Fe + 2Fe(NO3)3 3Fe(NO3)2
rắn rắn rắn
trắng xám
Fe + S FeS
rắn rắn rắn
trắng xám vàng đen
2H2 + O2 2H2O
khí khí khí
không màu không màu không màu
H2O + N2O5 2HNO3
lỏng k dung dịch
không màu không màu không màu
H2O + Na2O 2NaOH
lỏng rắn dd
không màu trắng
3H2O + P2O5 2H3PO4
rắn lỏng dd
không màu trong suốt
H2O + SO3 H2SO4
lỏng lỏng dd
không màu không màu không màu
H2SO4 + 2NH3 (NH4)2SO4
dung dịch khí dung dịch
không màu không màu,mùi khai không màu
HCl + NH3 NH4Cl
dung dịch khí rắn
không màu không màu,mùi khai trắng
Hg + S HgS
lỏng rắn kt
ánh bạc vàng chanh đen
2Mg + O2 2MgO
rắn khí rắn
trắng bạc không màu trắng
2Mg + Si Mg2Si
rắn rắn
trắng bạc xám hoặc nâu rắn
Na2O + SO2 Na2SO3
rắn khí rắn
không màu trắng
5O2 + 4P 2P2O5
khí rắn rắn
không màu đỏ trắng
3O2 + 4P 2P2O3
khí rắn rắn
không màu
O2 + S SO2
khí rắn khí
không màu vàng không màu
O2 + Si SiO2
khí rắn rắn
không màu vàng
2P + 5S P2S5
rắn rắn rắn
trắng hoặc đỏ vàng chanh

Tổng hợp Phản ứng hoá hợp chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan