Công thức tính số mol khí ở điều kiện không chuẩn

Hướng dẫn giải

Ở điều kiện không chuẩn thì số mol được tính theo công thức là:

               \(n=\dfrac{P.V} {R.T} \)

                      Với P: Áp suất(atm) , V:Thể tích(lít)

                            R=0,082

                            \(T=273+t^0C\)

Có thể bạn quan tâm

Soạn bài Một thời đại trong thi ca- Soạn văn lớp 11

   1. THEO TÁC GIẢ, CÁI KHÓ TRONG VIỆC TÌM RA TINH THẦN CỦA THƠ MỚI LÀ GÌ? VÀ TÁC GIẢ ĐÃ NÊU RA CÁCH NHẬN DIỆN NHƯ THẾ NÀO?    Theo tác giả, cái khó trong việc tìm ra thành tựu thơ mới là không phải bài thơ mới nào cũng là bấi kiệt tác cả. Và tác giả đã nêu ra cách nhận diện hay nguyên tắc chung của

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận- Soạn văn lớp 11

                                          PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN Tìm hiểu văn bản chính luận Đọc kĩ ba văn bản:         a.Đoạn trích Tuyên ngôn Độc lập: Vãn bản chính luận bao gồm những tuyên ngôn, tuyên bố của một đảng phái chính trị hoặc một vị nguyên thủ quốc gia nhằm trình bày quan điểm

Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác- Soạn văn lớp 11

   1. BÀI ĐIẾU VĂN NÀY CÓ THỂ CHIA LÀM MẤY PHẦN? NÊU NỘI DUNG CỦA TỪNG PHẦN?    Bài điếu văn này có thể chia làm 3 phần: Phần I: Hai đoạn 1, 2: Giới thiệu chung về những đóng góp của Các Mác. Phần II: Các đoạn 3, 4, 5 và 6: Tổng kết những cống hiến vĩ đại của Các Mác. Phần III: Đoạn 7 và câu cuối

Soạn bài đọc thêm Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng dân tộc- Soạn văn lớp 11

   1. CÂU 1 TRANG 91 SGK    Nguyễn An Ninh phê phán những hành vi học đòi cóp nhặt nhừng cái tầm thường của phong hóa châu Âu, thích bập bẹ nâm ba tiếng Tây hơn là nói thông thạo bằng tiếng nước mình. Đó là nhừng người Việt Nam mà học đòi làm theo Tây cho ra người Tây.    2. CÂU 2 TRANG 91 SGK    Th

Soạn bài Về luân lý xã hội ở nước ta- Soạn văn lớp 11

     1. CẤU TRÚC ĐOẠN TRÍCH GỒM BA PHẦN. HÃY NÊU Ý CHÍNH CỦA TỪNG PHẦN VÀ XÁC LẬP MỐI LIÊN HỆ GIỮA CHÚNG. CHỦ ĐỀ TƯ TƯỞNG CỦA ĐOẠN TRÍCH LÀ GÌ? Phần 1 : Người nước ta còn hoàn toàn xa lạ với khái niệm luân lí xã hội. Phần 2 có 3 đoạn:      + Hai đoạn đầu: So sánh bên Âu châu, bên Pháp với bên mình

Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận bình luận- Soạn văn lớp 11

Bài tập 1      1. VIẾT MỘT BÀI VĂN BÌNH LUẬN ĐỂ THAM GIA DIỄN ĐÀN DO ĐOÀN THANH NIÊN NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC, VỚI ĐỀ TÀI: LỜI ĂN TIẾNG NÓI CỦA MỘT HỌC SINH VĂN MINH, THANH LỊCH.    a. Bài văn nên là một bài bình luận vì vấn đề nêu ra ai cũng biết, có điều nhận biết mức độ đúng sai lệch lạc khác nhau, do

Công thức tính số mol khi biết nồng độ mol/lít

Khi đã biết nồng độ mol/lít thì số mol được tính theo công thức sau:                  \n=Cm.Vlít \Rightarrow V=\dfrac{n} {Cm}\

Công thức tính nồng độ phần trăm

 Khi biết khối lượng chất tan và khối lượng dung dịch thì nồng độ phần trăm được tính theo công thức sau:                                         \C\%= \dfrac {m{ct}} {m{dd}}.100\% \Rightarrow m{ct}=\dfrac {C\%.m{dd}} {100\%}\