Phương trình hóa học vô cơ

Tổng hợp các phương trình có sự tham gia của các chất vô cơ.
Hợp chất vô cơ là những hợp chất hóa học không có mặt nguyên tử cacbon, ngoại trừ khí CO, khí CO2, acid H2CO3 và các muối cacbonat, hidrocacbonat.

Bài liên quan

Tổng hợp Phương trình hóa học vô cơ chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!