Phán ứng tách

Khái niệm: Phản ứng tách là phản ứng trong đó hai hay nhiều chất bị tách ra khỏi phân tử hợp chất hữu cơ.

Bài liên quan

Tổng hợp Phán ứng tách chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!