Đăng ký

Công thức ném xiên

Công thức ném xiên:

\(v_x,v_y\): vận tốc;  \(x,y\): phương trình chuyển động theo thời gian  \(t\);  \(H\): độ cao cực đại;  \(L\): tầm bay xa)

             \(v_x=v_0 \cos \alpha\)

             \(v_y=v_0 \sin \alpha-gt\)

             \(x=(v_0 \cos \alpha)t\)

             \(y=(v_0 \sin \alpha)t-\dfrac{1}{2}gt^2\)

             \(H=\dfrac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}\)                     \(L=\dfrac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}\)

 

Ngoài ra, bạn có thể lưu lại TOÀN BỘ CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT để thuận tiện cho việc ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia đang đến gần.

shoppe