Phản ứng nhiệt phân

Khái niệm: Phản ứng nhiệt phân là phản ứng phân hủy các hợp chất hóa học dưới tác dụng của nhiệt độ
Bản chất: Phân cắt các liên kết kém bền trong phân tử hợp chất vô cơ hay hữu cơ bởi nhiệt độ
Lưu ý:
1. Phản ứng nhiệt phân có thể thuộc phản ứng oxi hóa - khử hoặc không.
2. Phản ứng điện phân nóng chảy không thuộc phản ứng nhiệt phân ví nó phân hủy dưới tác dụng của dòng điện một chiều.

Bài liên quan

Tổng hợp Phản ứng nhiệt phân chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!