Phản ứng oxi-hoá khử

Khái niệm: Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố hay phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng trong đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng.
Chất khử: Là chất nhường electron hay là chất có số oxi hóa tăng sau phản ứng.
Chất oxi-hóa: Là chất nhận electron hay chất có số oxi hóa giảm sau phản ứng.
- Sự oxi hóa của một chất là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hóa chất đó.
- Sự khử của một chất là làm cho chất đó nhận electron hay làm giảm số oxi hóa chất đó.

2Ba(NO3)2 2BaO + 4NO2 + O2
rắn rắn khí khí
trắng nâu đỏ không màu
Cl2 + Be BeCl2
khí rắn rắn
vàng lục
2HNO3 + BeO H2O + Be(NO3)2
dd rắn lỏng rắn
không màu không màu
Br2 + 5Cl2 + 6H2O 10HCl + 2HBrO3
lỏng khí lỏng khí dd
nâu đỏ vàng lục không màu không màu
3Br2 + 6FeSO4 2Fe2(SO4)3 + 2FeBr3
lỏng rắn rắn
nâu đỏ trong suốt vàng nâu
Br2 + H2 2HBr
khí khí khí
da cam không không
Br2 + H2O HBrO + HBr
lỏng lỏng khí
đỏ nâu không màu
Br2 + H2S 2S + 2HBr
lỏng khí rắn khí
nâu đỏ không màu vàng không màu
Br2 + 2HI I2 + 2HBr
lỏng dd rắn khí
nâu đỏ đen tím
Br2 + 2NaI I2 + 2NaBr
lỏng rắn rắn rắn
đỏ nâu đen tím
3Br2 + 2NH3 N2 + 6HBr
lỏng khí khí khí
nâu đỏ không màu không màu không màu
5C + 2CaO 2CaC2 + CO2
rắn rắn rắn khí
đen trắng không màu
C + CaO CaC2 + CO
khí rắn rắn khí
không màu trắng trắng không màu
4C + CaSO4 4CO + CaS
rắn rắn khí rắn
đen trắng không màu, độc
C + CO2 2CO
rắn khí khí
không màu không màu
C + Cu2O CO + 2Cu
rắn rắn khí rắn
đen đỏ không màu đỏ
C + 2CuO 2Cu + CO2
rắn rắn rắn khí
đen đen đỏ không màu
3C + Fe2O3 3CO + Fe
rắn rắn khí rắn
đen đỏ không màu trắng xám
C + FeO CO + Fe
rắn rắn khí rắn
đen không màu trắng xám
C + H2O CO + H2
rắn khí khí khí
không màu không màu không màu

Tổng hợp Phản ứng oxi-hoá khử chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!