Phản ứng oxi-hoá khử

Khái niệm: Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố hay phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng trong đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng.
Chất khử: Là chất nhường electron hay là chất có số oxi hóa tăng sau phản ứng.
Chất oxi-hóa: Là chất nhận electron hay chất có số oxi hóa giảm sau phản ứng.
- Sự oxi hóa của một chất là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hóa chất đó.
- Sự khử của một chất là làm cho chất đó nhận electron hay làm giảm số oxi hóa chất đó.

Ag + 2HNO3 AgNO3 + H2O + NO2
rắn dd đậm đặc rắn lỏng khí
trắng bạc không màu trắng không màu nâu đỏ
2Ag + O3 Ag2O + O2
rắn khí rắn khí
trắng bạc xanh nhạt đen không màu
Ag2O + H2O2 2Ag + H2O + O2
lỏng rắn lỏng khí
vàng nhạt không màu trắng không màu không màu
Ag2O + HCHO 2Ag + HCOOH
rắn dung dịch rắn dung dịch
trắng không màu
FeCl2 + Ag2SO4 2AgCl + FeSO4
dd rắn rắn rắn
lục nhạt trắng trắng trắng
2AgBr 2Ag + Br2
rắn rắn khí
vàng trắng bạc nâu đỏ
2AgNO3 2Ag + 2NO2 + O2
rắn rắn khí khí
trắng trắng bạc nâu đỏ không màu
2AgNO3 + Cu 2Ag + Cu(NO3)2
dd rắn rắn dd
không màu đỏ xám xanh lam
3AgNO3 + Fe 3Ag + Fe(NO3)3
rắn rắn kt rắn
trắng xám trắng bạc
2AgNO3 + Fe 2Ag + Fe(NO3)2
rắn rắn kt rắn
trắng xám trắng bạc
AgNO3 + Fe(NO3)2 Ag + Fe(NO3)3
rắn dd kt dd
trắng bạc
2Al + 2H2O + Ba(OH)2 3H2 + Ba(AlO2)2
rắn lỏng dd khí dd
trắng bạc không màu không màu
2Al + 3Br2 2AlBr3
rắn lỏng
trắng bạc nâu đỏ
4Al + 3C Al4C3
rắn rắn kt
vàng
2Al + 3Cl2 2AlCl3
rắn khí rắn
trắng vàng lục trắng
2Al + Cr2O3 Al2O3 + 2Cr
rắn rắn rắn rắn
trắng bạc lục sẫm trắng trắng bạc
2Al + 3Cu(NO3)2 3Cu + 2Al(NO3)3
rắn dd rắn dd
trắng bạc xanh lam đỏ
2Al + 3CuCl2 2AlCl3 + 3Cu
rắn dd dd rắn
trắng xanh lam không màu đỏ
2Al + 3CuO Al2O3 + 3Cu
rắn rắn rắn rắn
xám bạc đen trắng đỏ
2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe
rắn rắn rắn rắn
trắng bạc đỏ trắng trắng xám

Tổng hợp Phản ứng oxi-hoá khử chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan