Phản ứng phân huỷ

Khái niệm: Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới

Bài liên quan

Tổng hợp Phản ứng phân huỷ chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!