Phản ứng trao đổi

Khái niệm: Phản ứng trao đổi là một loại phản ứng hoá học, trong đó, các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó mà không làm thay đổi chỉ số oxi hóa. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới
Điều kiện để xảy ra phản ứng:
- Hai chất tham gia phản ứng: đều là dung dịch (nếu là chất không tan thì chỉ tác dụng với axit).
- Sản phẩm: có ít nhất một chất kết tủa hoặc bay hơi.

(NH4)2CO3 + 2HCl H2O + 2NH4Cl + CO2
rắn lỏng lỏng rắn khí
không màu khói trắng
(NH4)2S + CuSO4 (NH4)2SO4 + CuS
rắn dung dịch rắn rắn
trắng xanh lam đen
2(NH4)3PO4 + 3H2SO4 3(NH4)2SO4 + 2H3PO4
dd đậm đặc
3Ag2SO4 + 2FeCl3 6AgCl + Fe2(SO4)3
rắn dung dịch kt dung dịch
trắng vàng nâu trắng vàng nâu nhạt
3AgNO3 + AlCl3 3AgCl + Al(NO3)3
rắn dung dịch kt rắn
trắng keo trắng trắng
2AgNO3 + CuCl2 2AgCl + Cu(NO3)2
rắn dung dịch kt dung dịch
trắng xanh nhạt trắng xanh am
2AgNO3 + FeCl2 2AgCl + Fe(NO3)2
rắn dung dịch kt dung dịch
trắng lục nhạt trắng
3AgNO3 + FeCl3 3AgCl + Fe(NO3)3
rắn dung dịch kt dung dịch
trắng vàng nâu trắng
2AgNO3 + H2S 2HNO3 + Ag2S
rắn khí dung dịch kt
trắng không màu,mùi trứng thối không màu đen
AgNO3 + HCl AgCl + HNO3
dd dd kt dd
trắng không màu trắng không màu
2AgNO3 + Na2SO4 2NaNO3 + Ag2SO4
rắn rắn rắn kt
trắng trắng trắng
3AgNO3 + Na3PO4 3NaNO3 + Ag3PO4
kt
vàng bạc
AgNO3 + NH4Cl AgCl + NH4NO3
rắn rắn kt rắn
trắng trắng trắng bạc
52Al + 192HNO3 96H2O + 9N2 + 6NO + 6N2O + 52Al(NO3)3
rắn dd khí khí khí
4KOH + Al(NO3)3 2H2O + 3KNO3 + KAlO2
Al(OH)3 + 3HCl AlCl3 + 3H2O
dung dịch dung dịch kt lỏng
trắng không màu trắng không màu
Al2(SO4)3 + 6NaOH 2Al(OH)3 + 3Na2SO4
rắn dung dịch kt rắn
trắng keo trắng trắng
Al2O3 + Ca(OH)2 H2O + Ca(AlO2)2
rắn dung dịch lỏng rắn
trắng không màu
Al2O3 + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2O
rắn dd rắn lỏng
trắng không màu trắng không màu
Al2O3 + 6HCl 2AlCl3 + 3H2O
rắn dd kt lỏng
trắng không màu

Tổng hợp Phản ứng trao đổi chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan