Phản ứng cộng

Trong hóa hữu cơ, một phản ứng cộng hiểu theo nghĩa đơn giản nhất là một phản ứng của chất hữu cơ, trong đó hai (hay nhiều hơn) phân tử kết hợp với nhau để tạo thành một phân tử lớn hơn

Bài liên quan

Tổng hợp Phản ứng cộng chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!