Phản ứng cộng

Trong hóa hữu cơ, một phản ứng cộng hiểu theo nghĩa đơn giản nhất là một phản ứng của chất hữu cơ, trong đó hai (hay nhiều hơn) phân tử kết hợp với nhau để tạo thành một phân tử lớn hơn

2CH3CHO + H2SO4 + 2NaBH4 2C2H5OH + Na2SO4 + 2BH3
Cl2 + CH2CHCl CHCl2CH2Cl
HCl + CH2CHCl CH3CHCl2
C6H5CHCH2 + HBr C6H5CHBrCH3
C6H6 + 3Cl2 C6H6Cl6
Br2 + C2H2 C2H2Br2
dd khí dd
màu da cam không màu
2Br2 + C2H2 C2H2Br4
dd khí dd
màu da cam không màu
C4H8 + H2O C4H10O
khí lỏng khí
không màu không màu

Tổng hợp Phản ứng cộng chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan