Phản ứng đime hóa

Khái niệm: Về mặt hoá học, khi hai phân tử kết hợp thành một chất mới, dù là tác động vật lý hay là phản ứng hoá học, đều có thể tạo ra hợp chất được gọi là dime. Thí dụ thường thấy bao gồm dime đồng(I) clorua (copper(I) chloride), dime nhôm clorua (aluminium chloride)

Bài liên quan

Tổng hợp Phản ứng đime hóa chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!