Phản ứng Cracking

Khái niệm: Cracking là quá trình trong đó các hợp chất hữu cơ phức tạp như kerogen hoặc các hydrocarbon cấu trúc lớn bị phá vỡ thành các hợp chất đơn giản hơn như là các hydrocarbon nhẹ hơn, bằng cách bẻ gãy các liên kết giữa các nguyên tử carbon trong các hợp chất trên

Bài liên quan

Tổng hợp Phản ứng Cracking chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!