Phản ứng điện phân

Khái niệm: Phản ứng điện phân là quá trình thực hiện phản ứng oxi hóa khử dưới tác dụng năng lượng của dòng điện một chiều chạy qua dung dịch điện ly hay chất điện ly ở trạng thái nóng chảy

Bài liên quan

Tổng hợp Phản ứng điện phân chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!