Phản ứng Este hóa

Khái niệm: Phản ứng este hóa là điều chế este bằng phản ứng giữa rượu đơn chức hoặc đa chức với axit hữu cơ đơn chức hoặc đa chức

Bài liên quan

Tổng hợp Phản ứng Este hóa chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!