Phản ứng clo hoá

Khái niệm: Phương pháp clo hóa là sử dụng khí Clo mới sinh (khí Clo mới sinh có khả năng hoạt hóa rất cao, cao hơn hẳn khí Clo đã được cất giữ trong các bình chứa một thời gian) tác dụng trực tiếp với đối tượng cần Clo hóa như các kim loại, oxit kim loại hoặc các hợp chất hữu cơ (benzen, toluen,...), với nước, bazơ,...

Bài liên quan

Tổng hợp Phản ứng clo hoá chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!