Điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ - Cùng học vui

2020-12-07 03:58:36

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sử dụng dịch vụ, sản phẩm tại Cunghocvui.com. Điều khoản sử dụng dịch vụ và điều khoản bảo mật là điều không thể thiếu tại mỗi trang web. Việc bạn sử dụng tài liệu, dịch vụ hay bất cứ thông tin nào trên Cunghocvui.com có nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản của chúng tôi. Vì thế bạn cần phải đọc kỹ và hiểu rõ về các điều khoản này.

Về quy định chung

Điều khoản bảo mật, điều khoản sử dụng dịch vụ tại CungHocVui đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Không có bất cứ lý do gì khiến chúng tôi không tuân thủ theo các quy định, yêu cầu của chính phủ, cơ quan có thẩm quyền, tòa án về việc thực thi các chính sách đã ban hành của trang web.

Về điều khoản sử dụng dịch vụ

Chấp nhận các điều khoản

Khi bạn cung cấp các thông tin với CungHocVui (bằng cách tạo tài khoản trên trang web). Có nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản dịch vụ, điều khoản bảo mật và bạn đã trở thành một Thành viên của chúng tôi.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng của chúng tôi thì vui lòng không sử dụng các dịch vụ, tài liệu được cung cấp bởi CungHocVui.

Tùy vào từng thời điểm mà chúng tôi có thể điều chỉnh các điều khoản theo quyết định của mình mà không cần phải thông báo trước cho các Thành viên. Nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ hay tiếp tục là Thành viên tại CungHocVui có nghĩa đã đồng ý với các điều khoản đã được cập nhật.

Quyền lợi và trách nhiệm của CungHocVui

 • CungHocVui.com có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với các tài khoản, các cá nhân có hành động gây ảnh hưởng tới hoạt động của trang web hoặc có hành vi vi phạm các điều khoản của chúng tôi. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ không phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào cho Thành viên. 

 • Chúng tôi có quyền từ chối đăng ký làm Thành viên của các cá nhân đã vi phạm và bị tước quyền trước đó.

 • CungHocVui có trách nhiệm bảo mật thông tin mà Thành viên đã cung cấp. Không được tiết lộ hay bán cho bên thứ ba với bất kỳ mục đích nào.

 • Tuy nhiên, trong trường hợp các Thành viên có hành động vi phạm các điều khoản hay chúng tôi nhận được yêu cầu từ phía các cơ quan có thẩm quyền, Nhà nước, Tòa án. CungHocVui có quyền cung cấp thông tin Thành viên cho bên thứ ba hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng pháp luật.

 • CungHocVui có quyền gửi thư điện tử với mục đích quảng cáo, cung cấp thông tin tới địa chỉ email mà Thành viên đã đăng ký. Trong trường hợp, Thành viên không muốn nhận thư có thể phản hồi cho chúng tôi tới địa chỉ [email protected].

 • Trong quá trình sử dụng, CungHocVui sẽ không phải chịu trách nhiệm đối các các trường hợp là hậu quả dù trực tiếp, gián tiếp hay liên quan do việc cung cấp thông tin thiếu chính xác của Thành viên.

Trách nhiệm và quyền lợi của Thành viên

Khi xác nhận đăng ký làm Thành viên và sử dụng các dịch vụ, tài liệu tại CungHocVui có nghĩa là bạn đã thỏa thuận với các điều khoản sau đây:

 • Bạn trở thành Thành viên của CungHocVui khi chấp nhận về các điều khoản sử dụng dịch vụ và bảo mật của chúng tôi.

 • CungHocVui hoan nghênh tất cả mọi người truy cập và sử dụng trang web. Tuy nhiên, bạn cần xác nhận đã ít nhất 14 tuổi. Nếu ít tuổi hơn cần có sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

 • Thành viên cần có trách nhiệm đối với tài khoản đăng nhập của mình. Chịu trách nhiệm về các hoạt động trên tài khoản dù có hay không do Thành viên đăng nhập. Trong trường hợp Thành viên nghi ngờ mật khẩu bị tiết lộ hay đánh cắp thì cần báo ngay cho CungHocVui để xử lý và thay đổi mật khẩu ngay lập tức.

 • Trong trường hợp bạn truy cập tài khoản vào thiết bị của người khác thì cần đóng trang và đăng xuất sau khi đã sử dụng xong. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp bên thứ 3 có hành vi trái phép thông qua tài khoản của bạn, gây ảnh hưởng tới bảo mật và hoạt động của trang.

 • Thành viên cần chịu trách nhiệm về các thông tin mình cung cấp như họ tên, số điện thoại, email, tuổi…

 • Thành viên không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ nào nhằm can thiệp vào hệ thống hay thay đổi cấu trúc dữ liệu của CungHocVui.

 • Thành viên tuyệt đối không được phát tán, truyền bá bất kỳ hoạt động nào với mục đích phá hoạt, xâm nhập vào dữ liệu cũng như máy chủ của CungHocVui.

 • Khi bình luận, thảo luận tại CungHocVui, Thành viên không được sử dụng các ngôn từ gây thù ghét, có hành vi xúc phạm, nhạo báng hay hành vi thiếu văn hóa với Thành viên khác dù bằng bất kỳ hình thức nào. Không bình luận nội dung liên quan đến vấn đề phân biệt chủng tộc, tôn giáo, chính trị, nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

 • Thành viên không được pháp có hành vi khiến người khác lầm tưởng mình là Thành viên khác hay là ban quản trị của CungHocVui.

Nếu Thành viên vi phạm bất kỳ điều khoản nào ở trên, chúng tôi được phép khóa tạm thời hoặc xóa vĩnh viễn tài khoản của bạn. 

Về điều khoản bảo mật tại CungHocVui

Để đăng ký làm Thành viên của CungHocVui, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi các thông tin như họ tên, ngày sinh, số điện thoại, email… 

Trong qúa trình bạn sử dụng dịch vụ, sản phẩm tại CungHocVui, chúng tôi sẽ thu thập các tài liệu bạn sử dụng và cách sử dụng của bạn, địa chỉ truy cập, thiết bị đăng nhập, thời gian sử dụng...

Các thông tin mà CungHocVui thu thập được không dùng cho mục đích thương mại. Chúng tôi thu thập các thông tin này nhằm cải thiện và phát triển sản phẩm, dịch vụ và mang đến cho bạn trải nghiệm sử dụng chuyên nghiệp, tiện lợi hơn.

Thông tin của bạn sẽ được bảo mật, không chia sẻ với bất kỳ bên thứ 3 nào. Ngoại trừ các trường hợp sau:

 • CungHocVui chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong trường hợp được yêu cầu từ phía cơ quan thẩm quyền, Tòa án, Chính phủ. Để chấp hành theo luật pháp, quy định, quy trình pháp lý của Chính quyền.

 • CungHocVui chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi nhận được sự đồng ý của bạn cho bên thứ 3 nhằm mục đích nghiên cứu, phát triển để đưa ra được sản phẩm, dịch vụ tốt hơn.

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sử dụng dịch vụ tai Cunghocvui.com. Nếu phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm điều khoản bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi.