Phản ứng oxi hóa - khử nội phân tử

Khái niệm: Phản ứng oxi hóa-khử nội phân tử là phản ứng trong đó nguyên tố đóng vai trò OXH và nguyên tố đóng vai trò khử nằm trong phân tử của cùng một chất
Chú ý: Nguyên tố đóng vai trò OXH và nguyên tố đóng vai trò khử ở đây là 2 nguyên tố khác nhau.

Bài liên quan

Tổng hợp Phản ứng oxi hóa - khử nội phân tử chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!