Phương trình hóa học hữu cơ

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (ngoại trừ cacbua, cacbonat, cacbon oxit, xyalnua)

Bài liên quan

Tổng hợp Phương trình hóa học hữu cơ chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!