Phương trình hóa học Lớp 8

2H2 + O2 2H2O
khí khí khí
không màu không màu không màu
2H2O 2H2 + O2
lỏng khí khí
không màu không màu không màu
H2O + K2O 2KOH
lỏng dd dd
không màu
H2O + N2O5 2HNO3
lỏng k dung dịch
không màu không màu không màu
H2O + Na2O 2NaOH
lỏng rắn dd
không màu trắng
3H2O + P2O5 2H3PO4
rắn lỏng dd
không màu trong suốt
H2O + SO3 H2SO4
lỏng lỏng dd
không màu không màu không màu
H2SO4 + Zn H2 + ZnSO4
dd rắn khí dd
không màu trắng xanh không màu không màu
HCl + NaOH H2O + NaCl
dd dd lỏng dd
không màu không màu không màu
2HCl + Zn H2 + ZnCl2
dd rắn khí dd
không màu ánh kim bạc xám không màu trắng
2HgO 2Hg + O2
rắn lỏng khí
đỏ - vàng ánh bạc không màu
2KClO3 2KCl + 3O2
rắn rắn khí
trắng trắng không màu
2KMnO4 MnO2 + O2 + K2MnO4
rắn rắn khí r
đỏ tím đen không màu lục thẫm
2Mg + O2 2MgO
rắn khí rắn
trắng bạc không màu trắng
4Na + O2 2Na2O
rắn khí rắn
trắng bạc không màu
5O2 + 4P 2P2O5
khí rắn rắn
không màu đỏ trắng
O2 + S SO2
khí rắn khí
không màu vàng không màu
4H2 + Fe3O4 3Fe + 4H2O
khí rắn rắn lỏng
không màu nâu đen trắng xám không màu
Fe + CuCl2 Cu + FeCl2
rắn dung dịch rắn dd
trắng xám xanh lá cây đỏ lục nhạt
H2O + SO2 H2SO3
lỏng khí dd
không màu không màu,mùi hắc

Tổng hợp Phương trình hóa học Lớp 8 chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Bài liên quan