Phản ứng hóa học là gì

Phản ứng hóa học là một quá trình dẫn đến biến đổi một tập hợp các chất này thành một tập hợp các chất khác. Theo cách cổ điển phản ứng hóa học bao gồm toàn bộ các chuyển đổi chỉ liên quan đến vị trí của các electron Phản ứng hóa học là một quá trình dẫn đến biến đổi một tập hợp các chất này thành một tập hợp các chất khác. Theo cách cổ điển phản ứng hóa học bao gồm toàn bộ các chuyển đổi chỉ liên quan đến vị trí của các electron

Gặp bài Hóa khó, đã có Cunghocvui! Chúng tôi đã tổng hợp lại đầy đủ tất cả các Phương trình hóa học, phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!