Phản ứng Halogen hoá

Khái niệm: Phản ứng halogen hóa là phản ứng một hay nhiều nguyên tử H bị thay thế bởi một hay nhiều nguyên tử Halogen

Bài liên quan

Tổng hợp Phản ứng Halogen hoá chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!