Phản ứng thuận nghịch (cân bằng)

Khái niệm: Phản ứng thuận nghịch (phản ứng không hoàn toàn) là phản ứng có thể xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng một điều kiện
Điều kiện của phản ứng thuận nghịch: Không có chất ban đầu nào tham gia phản ứng hết, hỗn hợp phản ứng lúc nào cũng có đủ các chất của phương trình phản ứng, hay nói cách khác phản ứng không có thời điểm kết thúc mà chỉ đạt đến trạng thái cân bằng hóa học.

Bài liên quan

Tổng hợp Phản ứng thuận nghịch (cân bằng) chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!