Phản ứng nhiệt nhôm

Khái niệm: Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng hóa học tỏa nhiệt trong đó nhôm là chất khử ở nhiệt độ cao. Ví dụ nổi bật nhất là phản ứng nhiệt nhôm giữa ôxít sắt III và nhôm
Ứng dụng: Người ta thường sử dụng các phản ứng này để hàn đường sắt tại chỗ, hữu ích cho việc cài đặt phức tạp hoặc sửa chữa tại chỗ mà không thể được thực hiện bằng cách sử dụng cách hàn đường sắt liên.

Bài liên quan

Tổng hợp Phản ứng nhiệt nhôm chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!