Phản ứng thuận nghịch

Khái niệm: Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo 2 chiều thuận và nghịch trong cùng điều kiện.Cân bằng hoá học là trạng thái của hệ phản ứng thuận nghịch mà ở đó tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch

Bài liên quan

Tổng hợp Phản ứng thuận nghịch chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!