Phản ứng trung hoà

Khái niệm: Phản ứng trung hòa là phản ứng giữa 1 axit với 1 bazơ sao cho sau khi phản ứng kết thúc dung dịch thu được (Gồm muối và nước) không còn tính axit hay bazơ nữa nghĩa là số mol axit = số mol bazơ trong phản ứng

Bài liên quan

Tổng hợp Phản ứng trung hoà chi tiết nhất! Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!