nH2NCH2COOH - Cân bằng phương trình hóa học

Chi tiết phương trình

nH2NCH2COOH nH2O + (NHCH2COn
Nguyên tử-Phân tử khối
(g/mol)
Số
mol
Khối lượng
(g)
Thông tin thêm

Điều kiện: Không có

Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!