C2H4 + H2O + KMnO4 - Cân bằng phương trình hóa học

Chi tiết phương trình

3C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2
khí lỏng rắn dung dịch kt lỏng
không màu không màu tím không màu đen không màu
Nguyên tử-Phân tử khối
(g/mol)
Số
mol
Khối lượng
(g)
Thông tin thêm

Điều kiện: Không có

Cách thực hiện: Dẫn khí etilen qua hỗn hợp dung dịch thuốc tím, xuất hiện hiện tượng kết tủa đen là MnO2.

Hiện tượng: Có hiện tượng kết tủa đen.

Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!