Đăng ký

Tổng hợp làm bài nghị luận văn học chuẩn nhất

Bài viết tổng hợp tất cả những bài viết nhỏ liên quan trực tiếp để cách làm, hướng dẫn và những lưu ý, chú ý cần phải biết về nghị luận văn học.

1) Những lưu ý cần biết khi làm bài nghị luận văn học

2) Các khái niệm thường gặp trong nghị luận văn học

3) Dàn ý khái quát đoạn văn nghị luận văn học

4) Nghị luận văn học: phân tích và cảm nhận về một bài thơ

5) Nghị luận văn học về một đoạn thơ

6) Nghị luận về phương diện nội dung, nghệ thuật trong bài thơ, đoạn thơ

    Luyện tập: Vẻ đẹp thiên nhiên Tây Bắc và hình tượng người lính Tây Tiến

7) Lưu ý khi làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

8) Nghị luận về đoạn trích hay tác phẩm văn xuôi

9) Nghị luận về giá trị nội dung, nghệ thuật đoạn trích, tác phẩm văn học

10) Nghị luận về tình huống truyện trong tác phẩm văn xuôi

11) Nghị luận về một nhân vật, nhóm nhân vật trong tác phẩm văn xuôi

12) Chú ý khi nghị luận phân tích tác phẩm văn xuôi

13) Nghị luận về một hoặc một số ý kiến bàn về văn học

14) Nghị luận về giá trị nhân đạo, giá trị hiện thực trong tác phẩm văn xuôi

15) Nghị luận về giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích

16) Nghị luận về một phương diện trong giá trị nội dung, nghệ thuật

17) Ý kiến bàn về một phương diện, vấn đề trong tác phẩm văn học

      Luyện tập: Ý kiến bàn về hình tượng nhân vật Tnú - Rừng xà nu

18) Hai ý kiến bàn về một vấn đề, phương diện trong tác phẩm văn học

Xem thêm >>> Tổng hợp các dạng viết đoạn nghị luận xã hội

Chúc bạn học tập tốt <3

shoppe