Đăng ký

Dàn bài nghị luận về đoạn trích hay một tác phẩm văn xuôi chuẩn nhất

Dưới đây, Cunghocvui gửi đến bạn một số thông tin cơ bản như đối tượng, yêu cầu khi làm bài nghị luận về một đoạn trích hay một tác phẩm văn xuôi. Bên cạnh đó cũng gửi đến bạn dàn ý khái quát chung cho dạng bài nghị luận về một đoạn trích, một tác phẩm văn xuôi.

1. Đối tượng 

-   Giá trị nội dung hay giá trị nghệ thuật nói chung.

-   Một khía cạnh, một phương diện nội dung hoặc nghệ thuật qua một đoạn trích hoặc qua cả tác phẩm.

2. Yêu cầu chung
-       Đọc kĩ đề bài, hình dung các kiến thức cơ bản về tác giả, tác phẩm: hoàn cảnh sáng tác, nội dung khái quát, giá trị nghệ thuật nổi bật của đoạn trích, của tác phẩm.

-       Xác định vấn đề cần nghị luận, các thao tác lập luận sử dụng và phạm vi dẫn chứng đưa vào trong bài làm.

-       Lập dàn ý sơ lược dựa trên một số câu hỏi thông thường như: vấn đề cần nghị luận là gì? Những biểu hiện của vấn đề đó trong đoạn trích, trong tác phẩm? Các chi tiết hình ảnh thể hiện cho vấn đề? Giá trị nội dung tư tưởng được biểu hiện là gì? ...

3. Dàn ý khái quát

a)  Mở bài:

Giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn trích và vấn đề cần nghị luận (một phương diện nội dung, nghệ thuật...)

b)  Thân bài:

Dù là dạng bài nào, học sinh cũng cần đảm bảo đủ ba luận điểm cơ bản sau:

* Luận điểm 1: Khái quát chung
-       Nêu hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung khái quát của tác phẩm.
-       Hoặc là nêu vị trí, dẫn dắt nội dung tác phẩm đến nội dung của đoạn trích.

*Luận điểm 2: Làm rõ vấn đề nghị luận
-       Phân tích, làm sáng tỏ vấn đề nghị luận theo yêu cầu của đề. Chia vấn đề thành các luận điểm và lấy các chi tiết, hình ảnh, nhân vật để làm sáng tỏ cho luận điểm.
-       Hoặc là phân tích, cảm nhận, bình luận về một vấn đề trong phạm vi của một đoạn trích. *Luận điểm 3: Đánh giá chung (bình luận)
-       Đánh giá khái quát về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích hoặc của tác phẩm.

c)  Kết bài: Khái quát, khẳng định vấn đề nghị luận.

Xem thêm >>> Dàn ý khái quát đoạn văn nghị luận văn học

Trên đây là đối tượng, yêu cầu chung, dàn ý khái quát về bài văn nghị luận về một đoạn trích, tác phẩm văn xuôi mà Cunghocvui đã tổng hợp được. Chúc các bạn học tập tốt <3