Đăng ký

Nghị luận về giá trị nội dung (nghệ thuật) đoạn trích, tác phẩm văn xuôi

Cunghocvui gửi đến bạn hướng dẫn cụ thể khi làm bài nghị luận về giá trị nội dung hoặc giá trị nghệ thuật trong một tác phẩm chuẩn nhất.

1) Lưu ý

- Đề bài thường sẽ không cho trích dẫn nên cần nhanh ghi ra giấy nháp nội dung tóm tắt của tác phẩm, một số chi tiết, hình ảnh quan trọng.

- Xác định chính xác yêu cầu mà đề bài cho, thường sẽ yêu cầu phân tích hoặc cảm nhận về một phương diện nội dung hoặc nghệ thuật thay vì phân tích, cảm nhận tác phẩm.

2) Yêu cầu chung

- Yêu cầu phân tích: tìm hiểu giá trị, phương diện đưa ra một cách chi tiết, toàn diện, đầy đủ.

- Yêu cầu cảm nhận

+) Hướng tới tính chủ quan của người viết

+) Nhấn mạnh vào những chi tiết, hình ảnh, nhân vật nhưng vẫn phải đảm bảo tính chỉnh thể của một tác phẩm.

3) Dàn ý

a) Mở bài

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm (hoàn cảnh sáng tác, hoàn cảnh xuất bản)

 - Giới thiệu vấn đề nghị luận

b) Thân bài

- Xác đinh được trọng tâm nghị luận, tránh việc tách rời hai yếu tố nội dung và nghệ thuật.

- Đề bài đề cập:

  • Yếu tố nội dung, người viết cần đánh giá được các yếu tố nghệ thuật thể hiện nội dung đó.
  • Yếu tố nghệ thuật, cần rút ra được nội dung chủ đề tư tưởng thể hiện qua đó.

- Lựa chọn đi sâu vào một số chi tiết, sự kiện khi phân tích để tạo điểm nhấn cho bài viết.

c) Kết bài

Khẳng định lại vấn đề nghị luận

Xem thêm >>> Nghị luận về phương diện nội dung, nghệ thuật trong bài thơ, đoạn thơ

Trên đây là bài viết Cunghocvui gửi đến bạn một số mẹo khi làm bài văn nghị luận về giá trị nội dung hoặc nghệ thuật hay một phương diện giá trị nội dung, nghệ thuật trong một tác phẩm. Thấy hay hãy like và share nhé!

shoppe