Đăng ký

Dàn ý khái quát đoạn văn nghị luận văn học

Cunghocvui gửi đến bạn dàn ý khái quát chính xác nhất về đoạn văn nghị luận xã hội, đối tượng chủ yếu được bàn đến trong bài và một số yêu cầu chung cần phải nắm được khi viết bài. 

1. Đối tượng được bàn đến 
Đối tượng của bài văn nghị luận về thơ rất đa dạng:
-      Một đoạn thơ, bài thơ, một hình tượng nghệ thuật.
-      Giá trị chung của đoạn thơ, bài thơ, hoặc là một khía cạnh, một phương diện nội dung hoặc nghệ thuật.

2.      Yêu cầu chung
-      Đọc kĩ đề bài, hình dung các kiến thức cơ bản về tác giả, tác phẩm: hoàn cảnh sáng tác, nội dung khái quát, giá trị nghệ thuật nổi bật của bài thơ, đoạn thơ.

-       Xác định vấn đề cần nghị luận, các thao tác lập luận sử dụng và phạm vi dẫn chứng đưa vào trong bài làm.
-       Lập dàn ý sơ lược dựa trên một số câu hỏi thông thường như: bài thơ, đoạn thơ hay ở đâu? Hình thức nghệ thuật thể hiện là gì? Các thủ pháp chủ yếu sử dụng? Những từ ngữ nào cần đi sâu phân tích?...

3.       Dàn ý khái quát
a)       Mở bài:
Giới thiệu tác giả, tác phẩm và vấn đề cần nghị luận (một phương diện nội dung, nghệ thuật...)
b)       Thân bài: Dù là dạng bài nào, học sinh cũng cần đảm bảo đù ba luận điểm cơ bản sau:
*Luận điểm 1: Khái quát chung
-       Nêu hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung khái quát của bài thơ.
-       Hoặc là giải thích thuật ngữ.
*Luận điểm 2: Làm rõ vấn đề nghị luận
-       Phân tích bài thơ, đoạn thơ theo yêu cầu của đề (có thể theo trình tự câu thơ hoặc theo trình tự ý).
-       Hoặc phân tích bài thơ, đoạn thơ để làm rõ một định hướng nào đó (chia luận điểm theo nội dung của định hướng)
*Luận điểm 3: Đánh giá chung (bình luận)
-       Đánh giá khái quát về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ.
c)       Kết bài:
Khái quát, khẳng định vấn đề nghị luận.

Xem thêm >>> Khái niệm thường gặp trong nghị luận văn học

Trên đây là một số yêu cầu chung, đối tượng chủ yếu trong bài và dàn ý khái quát nghị luận văn học, mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình ôn luyện đề thi. Hãy để lại những ý kiến thắc mắc và đóng góp ở phía dưới comment nhé!

shoppe