Đăng ký

Nghị luận về một hoặc một số ý kiến bàn về văn học

Cunghocvui gửi đến bạn bài viết hướng dẫn làm bài nghị luận về một ý kiến hoặc một số ý kiến bàn về văn học chuẩn nhất.

1) Đối tượng

-  Nghị luận về một ý kiến bàn về một vấn đề khái quát, lấy một tác phẩm hoặc một trích đoạn để phân tích, chứng minh.

-  Nghị luận về một ý kiến bàn về một phương diện nội dung hoặc nghệ thuật của đoạn trích hoặc tác phẩm.

-  Nghị luận về một số ý kiến cùng bàn về một phương diện nội dung hoặc nghệ thuật của đoạn trích hoặc tác phẩm.

2) Yêu cầu

-       Đọc kĩ đề bài, hình dung các kiến thức cơ bản về tác giả, tác phẩm cần lấy để minh chứng: hoàn cảnh sáng tác, nội dung khái quát, giá trị nghệ thuật nổi bật của đoạn trích, của tác phẩm.

-       Xác định vấn đề cần nghị luận, các thao tác lập luận sử dụng và phạm vi dẫn chứng đưa vào trong bài làm.

-       Lập dàn ý sơ lược dựa trên một số câu hỏi thông thường như: Ý kiến bàn về vấn đề gì? Các luận điểm chia theo ý kiến là gì? Lấy những phần nào, chi tiết, hình ảnh nào của tác phẩm để minh chứng?...

3) Dàn ý khái quát

Tùy theo đối tượng và phạm vi các vấn đề được đưa ra bàn bạc mà có thể có các cách triển khai khác nhau tuy nhiên vẫn phải tuân theo những thao tác và các bước cơ bản của văn nghị luận. Có thể khái quát mô hình chung để triển khai bài viết như sau:

a) Mở bài:
-       Dẫn dắt vấn đề.
-       Nêu xuất xứ và trích dẫn ý kiến.
-       Giới hạn phạm vi tư liệu.

b) Thân bài:
-       Giải thích, làm rõ vấn đề:
+ Giải thích, cắt nghĩa các từ, cụm từ có nghĩa khái quát hoặc hàm ẩn trong đề bài. Để tạo chất vãn, gây hứng thú, những đề văn thường chọn các ý kiến có cách diễn đạt ấn tượng, làm lạ hóa những vấn đề quen thuộc. Nhiệm vụ của người làm bài là phải tường minh, cụ thể hóa những vấn đề ấy để từ đó triển khai bài viết.

+ Sau khi cắt nghĩa các từ ngữ cần thiết cần phải giải thích, làm rõ nội dung của vấn đề cần bàn luận. Thường trả lời các câu hỏi: Ý kiến trên đề cập đến vấn đề gì? Câu nói ấy có ý nghĩa như thế nào?
-      Bàn bạc, khẳng định vấn đề. Có thể lập luận theo cách sau:
+ Khẳng định ý kiến đó đúng hay sai? Mức độ đúng sai như thế nào?
+ Lí giải tại sao lại nhận xét như thế? Căn cứ vào đâu để có thể khẳng định được như vậy?
+ Điều đó được thể hiện cụ thể như thế nào trong tác phẩm, trong văn học và trong cuộc sống
-      Mở rộng, nâng cao, đánh giá ý nghĩa của vấn đề đó với cuộc sống, với văn học.

c) Kết bài: Khẳng định lại vấn đề

Xem thêm >>> Những chú ý cần biết khi phân tích tác phẩm văn xuôi

Để lại những ý kiến thắc mắc, đóng góp đến Cunghocvui ở phía dưới comment nhé! Chúc các bạn học tập tốt <3