Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo) - Vật lý lớp 6

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Giải bài 1-2.10 Trang 6 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn: ĐO ĐƯỜNG KÍNH QUẢ BÓNG BÀN: Đặt hai vỏ bao diêm song song với nhau và tiếp xúc với hai bên quả bóng bàn. Dùng thước đo khoảng cách giữa hai vỏ bao diêm. Kết quả đo được chính là đường kính quả bóng bàn. ĐO CHU VI QUẢ BÓNG BÀN: Cách 1: Bước 1: Dùng một băng giấy quấn một vòng theo đường

Giải bài 1-2.11 Trang 7 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn: ĐO CHU VI CỦA CHIẾC BÚT CHÌ: Bước 1: Dùng sợi chỉ quấn 20 vòng sát nhau xung quanh chiếc bút chì. Bước 2: Dùng thước có ĐCNN 1mm đo độ dài của tất cả các vòng dây này. Bước 3: Lấy kết quả đo được chia cho số vòng dây đã quấn. Kết quả này chính là chu vi của chiếc bút chì. ĐO ĐƯỜNG KÍNH

Giải bài 1-2.12 Trang 7 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn: ĐO ĐƯỜNG KÍNH CỦA VUNG NỒI: Cách 1: Bước 1: Đặt vung nồi trên tờ giấy, kẻ hai đường thẳng song song tiếp xúc với hai bên của vung nồi. Bước 2: Dùng thước đo khoảng cách giữa hai đường thẳng này. Kết quả đo được chính là đường kính của vung nồi. Cách 2:  Bước 1: Vẽ đường tròn vung nồi t

Giải bài 1-2.13 Trang 7 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn: NẾU TRƯỜNG KHÔNG QUÁ XA NHÀ: Cách 1: Bước 1: Đếm số bước chân đi từ trường đến nhà. Bước 2: Đo chiều dài của một bước chân. Độ dài quãng đường từ trường đến nhà là: số bước chân x chiều dài một bước chân. Cách 2: Bước 1: Dùng cây sào hay sợi dây thừng đo quãng đường từ trường đến nhà.

Giải bài 1-2.14 Trang 7 - Sách bài tập Vật lí 6

Phải dùng thước có GHĐ lớn hơn chiều dài của bàn, nhưng gần với chiều dài của bàn nhất và ĐCNN càng nhỏ càng tốt. Vậy thước thẳng có GHĐ 150cm và ĐCNN 1mm. Chọn C

Giải bài 1-2.15 Trang 7 - Sách bài tập Vật lí 6

Thước có GHĐ 10cm và ĐCNN 1mm. Chọn D

Giải bài 1-2.16 Trang 7 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn: Độ dài cuốn SGK Vật lí 6 có độ dài 24cm. Giải: Thước có GHĐ 25cm và ĐCNN 1mm. Chọn A.

Giải bài 1-2.17 Trang 7 - Sách bài tập Vật lí 6

Thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm. Chọn A.  

Giải bài 1-2.18 Trang 8 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn A

Giải bài 1-2.19 Trang 8 - Sách bài tập Vật lí 6

Chỉ cần một thước dây Chọn B.

Giải bài 1-2.20 Trang 8 - Sách bài tập Vật lí 6

Chỉ cần chữ số cuối cùng của kết quả đo cùng đơn vị với ĐCNN của dụng cụ đo và chia hết cho ĐCNN. Chọn D.

Giải bài 1-2.21 Trang 8 - Sách bài tập Vật lí 6

Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được. Chọn C.  

Giải bài 1-2.22 Trang 8 - Sách bài tập Vật lí 6

a Nếu bạn học sinh đó chỉ dùng thước có GHĐ 1m một lần để đo được chiều dài sân trường thì bạn đó có thể làm như sau: Dùng thước đo chiều dài của một bước chân. Đếm số bước chân đi từ đầu này đến đầu kia của sân trường. Chiều dài sân trường = số bước chân x độ dài mỗi bước chân. b Kết quả bạn thu

Giải bài 1-2.23 Trang 8 - Sách bài tập Vật lí 6

Để đo chu vi của một đồng tiền mệnh giá 2000 đồng bằng một sợi chỉ và một chiếc thước thẳng ta có thể làm như sau: Đặt sợi dây chỉ trùng với chu vi đồng tiền và đánh dấu độ dài này trên dây. Dùng thước đo độ dài đã đánh dấu trên dây này.

Giải bài 1-2.24 Trang 9 - Sách bài tập Vật lí 6

Chiều dài của sách bằng 24cm, chiều rộng của sách bằng 17cm. Chọn C.

Giải bài 1-2.25 Trang 9 - Sách bài tập Vật lí 6

Của bạn Nam Chọn B.  

Giải bài 1-2.26 Trang 9 - Sách bài tập Vật lí 6

Dùng mắt ước lượng ba đoạn thẳng AB, CD và MN vẽ ở hình 12.3 thì đoạn thẳng MN dài nhất và AB ngắn nhất. Dùng thước đo dộ dài của ba đoạn thẳng trên thì thấy ba đoạn dài bằng nhau. Từ kết quả kiểm tra rút ra được kết luận: Dùng mắt ước lượng không chính xác.

Giải bài 1-2.7 Trang 6 - Sách bài tập Vật lí 6

Đơn vị của kết quả đo cùng đơn vị với ĐCNN và giá trị của kết quả đo cùng định dạng với giá trị của ĐCNN. Chọn đáp án B: 50dm.

Giải bài 1-2.8 Trang 6 - Sách bài tập Vật lí 6

Vì ĐCNN của thước là 2cm nên ta chọn câu C: 24cm.

Giải bài 1-2.9 Trang 6 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn: Đơn vị của kết quả đo cùng đơn vị với ĐCNN và giá trị của kết quả đo chia hết cho giá trị của ĐCNN. Giải: ĐCNN của thước dùng trong các bài thực hành là: a 0,1cm hoặc 1mm. b 1cm. c 0,1cm hoặc 0,5cm.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo) - Vật lý lớp 6 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!