Đăng ký

Giải bài 1-2.8 Trang 6 - Sách bài tập Vật lí 6

Vì ĐCNN của thước là 2cm nên ta chọn câu C: 24cm.