Đăng ký

Giải bài 1-2.13 Trang 7 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

* Nếu trường không quá xa nhà:

- Cách 1:

Bước 1: Đếm số bước chân đi từ trường đến nhà.

Bước 2: Đo chiều dài của một bước chân. Độ dài quãng đường từ trường đến nhà là: (số bước chân) x (chiều dài một bước chân).

- Cách 2:

Bước 1: Dùng cây sào (hay sợi dây thừng) đo quãng đường từ trường đến nhà.

Bước 2: Đo chiều dài  cây sào (hay sợi dây thừng). Độ dài quãng đường từ trường đến nhà là:

(chiều dài cây sào hoặc sợi dây thừng) x (số lần đo).

* Nếu trường quá xa nhà:

- Cách 1:

Bước 1:Dùng đồng hồ để xác định thời gian t đi trong 1km đầu tiên và thời gian T đi hết quãng đường từ nhà đến trường.

Bước 2: Lập tỉ lệ sau: Trong thời gian t đi được 1km

                                    Trong thời gian T đi được x km

                                    Quãng đường từ trường đến nhà là: x=(1km x T) : t

- Cách 2: 

Bước 1: Đánh dấu trên lốp xe đạp dùng để đi học. Đặt chỗ đánh dấu vào vạch xuất phát. Đếm số lần nhìn thấy chỗ đánh dấu trên lốp xe chạm vào mặt đường.

Bước 2: Đo chu vi của bánh xe đạp. Độ dài quãng đường từ trường đến nhà là: (chu vi của bánh xe) x (số lần nhìn thấy chỗ đánh dấu trên lốp xe chạm vào mặt đường).