Đăng ký

Giải bài 1-2.24 Trang 9 - Sách bài tập Vật lí 6

Chiều dài của sách bằng 24cm, chiều rộng của sách bằng 17cm.

Chọn C.