Đăng ký

Giải bài 1-2.12 Trang 7 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

* Đo đường kính của vung nồi:

- Cách 1:

Bước 1: Đặt vung nồi trên tờ giấy, kẻ hai đường thẳng song song tiếp xúc với hai bên của vung nồi.

Bước 2: Dùng thước đo khoảng cách giữa hai đường thẳng này. Kết quả đo được chính là đường kính của vung nồi.

- Cách 2: 

Bước 1: Vẽ đường tròn vung nồi trên tờ giấy.

Bước 2: Cắt lấy đường tròn này và gấp đôi lại.

Bước 3: Dùng thước đo độ dài đường gấp này. Kết quả đo được chính là đường kính vung nồi.

- Cách 3: 

Bước 1: Dùng một sợi dây mềm, cố định một đầu sợi dây tại một điểm trên rìa vung nồi.

Bước 2: Di chuyển đầu còn lại của sợi dây ở phía rìa bên kia vung nồi cho đến khi sợi dây có chiều dài lớn nhất.

Bước 3: Dùng thước đo độ dài của sợi dây này. Kết quả đo được chính là đường kính của vung nồi.

- Cách 4:

Bước 1: Đặt 4 tờ giấy hình chữ nhật (có một cạnh dài hơn đường kính của vung nồi) vuông góc với nhau và đồng thời mỗi tờ tiếp xúc với vung nồi, sẽ được một hình vuông.

Bước 2: Dùng thước đo độ dài của một cạnh hình vuông này. Kết quả đo được chính là đường kính của vung nồi.

* Đo đường kính trong vòi máy nước hoặc ống tre:

- Cách 1: 

Bước 1: Dùng mực bôi lên miệng vòi (hoặc ống tre) rồi in lên tờ giấy.

Bước 2: Dùng kéo cắt lấy hình tròn này và gấp đôi lại.

Bước 3: Dùng thước đo độ dài đường gấp này. Kết quả đo được chính là đường kính của vòi nước (hoặc ống tre).

- Cách 2:

Bước 1: Dùng compa đặt vào trong vòi nước (hoặc ống tre) và kéo căng hai cạnh của compa ra xa nhất.

Bước 2: Dùng thước đo khoảng mở này của compa. Kết quả đo được chính là đường kính của vòi nước (hoặc ống tre).