Đăng ký

Giải bài 1-2.15 Trang 7 - Sách bài tập Vật lí 6

Thước có GHĐ 10cm và ĐCNN 1mm.

Chọn D