Đăng ký

Giải bài 1-2.16 Trang 7 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

Độ dài cuốn SGK Vật lí 6 có độ dài 24cm.

Giải:

Thước có GHĐ 25cm và ĐCNN 1mm.

Chọn A.