Đăng ký

Giải bài 1-2.14 Trang 7 - Sách bài tập Vật lí 6

Phải dùng thước có GHĐ lớn hơn chiều dài của bàn, nhưng gần với chiều dài của bàn nhất và ĐCNN càng nhỏ càng tốt. Vậy thước thẳng có GHĐ 150cm và ĐCNN 1mm.

Chọn C