Đăng ký

Giải bài 1-2.17 Trang 7 - Sách bài tập Vật lí 6

Thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm.

Chọn A.