Đăng ký

Giải bài 1-2.9 Trang 6 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

Đơn vị của kết quả đo cùng đơn vị với ĐCNN và giá trị của kết quả đo chia hết cho giá trị của ĐCNN.

Giải:

ĐCNN của thước dùng trong các bài thực hành là:

a) 0,1cm hoặc 1mm.

b) 1cm.

c) 0,1cm hoặc 0,5cm.