Đăng ký

Giải bài 1-2.10 Trang 6 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

* Đo đường kính quả bóng bàn:

Đặt hai vỏ bao diêm song song với nhau và tiếp xúc với hai bên quả bóng bàn. Dùng thước đo khoảng cách giữa hai vỏ bao diêm. Kết quả đo được chính là đường kính quả bóng bàn.

* Đo chu vi quả bóng bàn:

-Cách 1:

Bước 1: Dùng một băng giấy quấn một vòng theo đường hàn giữa hai nửa quả bóng bàn.

Bước 2: Dùng thước đo độ dài của băng giấy vừa quấn được. Kết quả đo được chính là chu vi quả bóng bàn.

- Cách 2:

Bước 1: Dùng băng giấy trải thẳng trên mặt bàn. Nhỏ lên băng giấy một giọt mực và tại vị trí này của giọt mực ghi chữ A.

Bước 2: Cho quả bóng tiếp xúc với giọt mực, sau đó lăn quả bóng trên mặt băng giấy cho đến khi vết mực trên quả bóng lại in trên băng giấy tại điểm B (nghĩa là quả bóng lăn được một vòng).

Bước 3: Dùng thước đo khoảng cách giữa hai điểm A, B. Kết quả đo được chính là đường kính của quả bóng bàn.