Đăng ký

Giải câu 4 Trang 78- Sách giáo khoa Vật lí 6

a) Băng phiến đông đặc ở \(80^0C\), nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc bằng nhiệt độ nóng chảy.

b) Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi.