Đăng ký

Giải câu 7 Trang 79 - Sách giáo khoa Vật lí 6

     Người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm cột mốc đo nhiệt độ là vì nhiệt độ tan của nước đá là xác định (\(^0C\)) và trong suốt quá trình tan nhiệt độ của nước đá không thay đổi.