Đăng ký

Giải câu 3 Trang 72 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Phạm vi đo của nhiệt kế từ \(35^0C\) đến \(42^0C\).