Đăng ký

Giải câu 2 Trang 76- Sách giáo khoa Vật lí 6

Nhiệt độ tăng đến \(80^0C\) thì băng phiến bắt đầu nóng chảy, lúc này băng phiến tồn tại ở thể rắn và lỏng.