Đăng ký

Giải bài 24-25.1 Trang 73- Sách bài tập Vật lí 6

CHọn C. Đốt một ngọn đèn dầu.